History

Հայոց պատմութիւն ՝

On this page, HayBook offers a selection of free digitized books about the history of Armenia and the Armenians:

Հայոց Պատմություն / Ս. Պողոսյան, Ա. Ասրյան, Խ. Ստեփանյան, Է. Հովհաննիսյան, Երեւան 2009 (on Noyan Tapan)  See the Table of contents

In Armenian :

 • On the Origins of the Armenian People

Հայ ժողովրդի ծագման ու հնագույն պատմության հարցեր / Ռաֆաել Իշխանյան, Երևան 1988

 • On medieval Armenia

Արաբական արշավանքները Հայաստանում, in Մանր Հետազոտություններ / Հակոբ Մանանդյան (Hakob H. Manandyan – b. 1873), Երեվան 1932 (p. 22-64). See the table of contents (on Gallica)

Մամիկոնյանների ծագման ավանդությունը և պատմական իրականույթւոնը, Ա. Քեշիշյան, in Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 1, 1997 (on Armenian Academic Research)

Ասորական աղբյուրներ, Հ. Ա, series “Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին” Հ. 8, Երևան, 1976 (on Armenian Academic Research)

On glass and metal craftmanship in medieval Armenia : Միջնադարյան Հայաստանի գեղարվեստական մետաղը IX-XIII դդ. ։ Միջնադարյան Հայաստանի հաղճապակին IX-XIV դդ., Նյուրա Հակոբյան, Աղավնի Ժամկոչյան, Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981

 • On Armenian Cilicia

Հայկական Կիլիկիա / Վահան Մ. Քիւրքճեան, Նիւ Եորք 1919 (139 p.), with a map. See the table of contents (on Gallica)

 • On Armenia in the 18th century

Դիւան հայոց պատմութեան ։ Գիրք Դ ։ Ղուկաս կաթուղիկոս (1780-1800), Թիֆլիս, 1899

 • On the Armenian revolutionary movement

Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները : Հատոր Ա. Կարսի հնոցին մէջ (1904). Դէպի երկիր (1904) / Ռուբէն  (Roupen Ter Minassian – b. 1882), Լոս Անճելըս (Գալիֆ.), 1952 (444 p.) See the Table of contents (on Gallica)

ՀԱՅՈՑ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻ ԶԻՆՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ (1890-1908ԹԹ.) / Հովիկ Գրիգորյան, Երեւան 2004 (on Noyan Tapan)  See the Table of contents

Հայ ազատագրական պայքարի մարտավարությունը 1895-1898 թթ. / Հովիկ Գրիգորյան, Երեւան 2002 (on Noyan Tapan)  See the Table of contents

Առիւծին ժանիքէն (Բանտարկեալի մը յիշատակարանէն) / Ռուբեն Զարդարեան (Roupen Zartarian, 1874-1915), Ֆիլիպե (Bulgarie), 1906

 • On the Armenian life in the Ottoman empire

The “Constitution” of the Armenian millet/community in the Ottoman empire : rules and regulations for the internal affairs of the Armenian community, established in 1863 (bilingual text : Armenian and Ottoman Turkish with Armenian characters) : Ազգային Սահմանադրութիւն Հայոց (Նիզամնամէի միլլէթի Էրմէնիան), Կ. Պօլիս, 1863

On the events in Sasun/Sassoun in July 1904 : Մօսունի եւ Զօռի արշաւանքները (Յուլիս 25, 1904), Օնիկ, Պոսթոն : տպ. Հայրենիք, 1905

In the city of Adapazari : Աստուածարեալ քաղաք : Նշխարներ / Վարդան Եղիշէեան (Vartan Eghicheyan), Paris 1939 (256p.) (on Gallica)

In the city of Adrianople (modern Edirne) : Ադրիանապոլսոյ հայ գաղութը / Յակոբ Աղասեան (Hagop Aghassian – 1891-1938), Բլովտիվ 1935 (160 p.) (on Gallica)

In the city of Akn, the land of Siamanto and Medzarents :  Քառասնակ / Թ. Ազատեան  (Thoros Azadian – b. 1898), Արշակ Չօպանեանի Յառաջաբանով, Կ. Պոլիս 1930 (119 p.)  See the table of contents and the glossary of Akn dialect. (on Gallica)

In Istanbul : Հայ տպագիր գիրքը Կոսդանդնուպոլսում (1567-1850) / Քնարիկ Կորկոտյան (Knarik Korkotyan), Երեւան 1964 (On Armenian Research Center)

Պատմութիւն Էսաեան Վարժարանի : Յիսնամեայ Յիշատակարան (1895-1945) /  Թ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898), Կ. Պոլիս 1945 (172 p.) (on Gallica). See the list of pictures and the Table of contents (on Gallica)

Տատեան Գերդաստանը Եւ Իր Ականաւոր Դէմքերը / Թ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898), Կ. Պոլիս 1952 (31 p.) (on Gallica)

Հարիւրամեայ Յոբելեան Պէզճեան Մայր Վարժարանի Գում Գաբու (1830-1930) / Թ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898), Կ. Պոլիս 1930 (135 p.) (on Gallica)

Յիշատակարան Ուսուցչաց Օգնութեան Սնտուկի Երեսնամեայ Գործունէութեան (1900-1930) / Թ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898), Կ. Պոլիս 1930 (77 p.) (on Gallica)

In the city of Zeytoun : Զէյթունցիք / Գ. Տէօվլէթ (K. Deuvlet), Paris 1942? (32 p.) (on Gallica)

Armenian Newspapers in the Ottoman Empire : Արևմտահայ պարբերական մամուլը և գրաքննությունը Օսմանյան Թուրքիայում (1857-1908) / Ա.Ա. Խառատյան, Գիտությունների ազգային ակադեմիա Պատմության ինստիտուտ, Երևան, 1989

 • On the Genocide :

Մեծ ոճիրը : Հայկական վերջին կոտորածները եւ Թալէադ փաշա : Պաշտօնական հեռագիրներ բնագիրներու ստորագրութեամբ եւ բազմաթիւ պատկերներով / Արամ Անտոնեան (Aram Andonian), Boston (Պօսթըն : Պահակ), 1921. (306 p.) (On Hathi Trust Digital Library)

Օսմանեան յեղափոխութեան մութ ծալքերը / Մէվլան Զատէ Րիֆաթ, Beyrouth : Կ. Տօնիկեան, 1938. (539 էջ)  (Mevlan Zadeh Rifat was a member of the Kurdish party Hoyboun and was in relationship with the ARF Dachnaktsoutioun. He has precious inside knowledge about the CUP, but he seems to have mixed up the chronology.) (on Aram)

In the area of Van-Vaspurakan : Վասպուրականի նահանջ բիւրոցը / Եղիշէ Վարդանեան (Yeghishe Vartanian or Vardanean, born 1891), Boston (Պոսթոն : Ազգ), 1920.  (235 p.) (On Hathi Trust Digital Library)

In the area of Andreas (between Sivas ans Shabin-Karahisar) : Աշխարհադաշտ : Եղեռնի դրուագներ Անդրէասի եւ շրջ. / Յարութիւն Ա. Քէֆէլեան (Haroutioun Kefelian), Paris 1937 (100 p.) (on Gallica)

Մեծ Եղեռնը «Հորիզոն» թերթի էջերում (1915-1916 թթ.), Տ. Սահակյան, in Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 3, 2002 (on Armenian Academic Research)

 • On the Armenian Diaspora

Ապազգայնացումը : Էջեր Վերածնունդէն / Լ. Համբարձումեան (L. Hampartsoumian), Փարիզ 1920 (15 p.) (on Gallica)

In France : Գաղութահայ իդիալիստները : Ուսումնասիրութիւն գաղութահայ իրական կեանքից / Սերովբէ Մխիթարեան (Sérovpé Mekhitarian – b. 1908), Փարիզ [1945] (174 p.) See the Table of contents (on Gallica)

Հայ ազգային ոգին Մեր ներկայ աշխարհաբարին մէջ / Լեւոն Մօզեան,  Paris, 1960 (on Gallica)

In Lebanon : Լիբանանեան յուշեր / Թորոս Մ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898) , Istanbul 1949 (224 p.) See the Table of contents (on Gallica)

Քէլէկեան-Սիսուան Որբանոցներու Կեանքէն / Սուրէն Պահլաւունի (Souren Pahlavouni), Պէյրութ 1929 (39 p.)

In Syria : The Armenian Refugee Camp in Aleppo (1922-1936) (bibliothèque Violette Jebejian, Jebejian Hospital, Alep, Syria)

In Bulgaria : Վիթոշ-Արարատ : Պուլկարահայ Տարեգիրքը 1935 / Պ. Ասատուր (B. Assadour  – 1885-1938), Փլովտիվ 1935 (342 p.). See the Table of contents (on Gallica)

In Greece : Գաղութահայ իդիալիստները : Ուսումնասիրութիւն գաղութահայ իրական կեանքից / Սերովբէ Մխիթարեան (Sérovpé Mekhitarian – b. 1908), Փարիզ [1945] (174 p.) See the Table of contents (on Gallica)

 • On the Armenian printed book

Տիպ ու տառ : «Գիր»ին ծագման եւ միջազգային ու հայկական տպագրութեան վրայ ձգուած ակնարկ մը. Գեղարուեստական տի / Թէոդիկ (Theotig – 1873-1928) ; Կ. Պոլիս : 1912 (192 p.) See the Index p. 196 (on Digilib)

Տիպ ու տառ / Թէոդիկ (Teotig) ; Կ. Պոլիս : 1912 (another digitized copy on ARAM)

Հայ տպագիր գիրքը Կոսդանդնուպոլսում (1567-1850) / Քնարիկ Կորկոտյան (Knarik Korkotyan), Երեւան 1964 (On Armenian Research Center)

Հայ գիրքը և տպագրությունը / Արամ Բաբայան (Aram Babayan – 1904-1982), Երևան 1963 (On Armenian Research Center)

Հայ գիրքը և տպագրության արվեստը : Պատմական տեսություն սկզբից մինչև XX դարը / Գարեգին Լեվոնյան (Garegin Levonyan – 1872-1947), Երևան 1946 (On Armenian Research Center)

 • On Artsakh-Karabagh

On the cultural heritage and the monuments of Artsakh :

ԱՐՑԱԽԻ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ” / Յուրի Ասրյան, in ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ / Սլավա Սարգսյան ed., Երեւան 2002 (on Noyan Tapan)  See the Table of contents. On the same topic, see also two other articles by Samvel Karapetyan : Սամվել Կարապետյան and Hamlet Petrosyan :  Համլետ Պետրոսյան (Erevan 2006)

Արցախ / Մակար եպիսկոպոս Բարխուտարեանց (Makar Barkhutariants – 1832-1906), Բագու 1895  (word version to download in unicode)

On the demographic history of Artsakh : “ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ 1800-1835ԹԹ.” / Լեռնիկ Հովհաննիսյան, in ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ / Սլավա Սարգսյան ed., Երեւան 2002 (on Noyan Tapan)  See the Table of contents

On the recent history of Artsakh-Karabagh : Studies on Strategy and Security, ed. Armen Ayvazyan, Erevan 2007 (684 p.) (on Ararat Center for Strategic Research)

On strategic issues about Karabakh and Armenia’s borders :  The Settlement of The Nagorno-Karabakh Conflict, ed. Armen Ayvazyan, Erevan 2006 (372 p.) (on Ararat Center for Strategic Research)

 • On Turkey

Տեղանունների թուրքացումն Օսմանյան կայսրությունում և Հանրապետական Թուրքիայում / Լուսինե  Սահակյան, Montreal 2010 (70 p.) (on Ararat Center for Strategic Research)

Թուրքական բանակ ՝ բազառիկ իշխանություն” / Chris Kutschera, in Studies on Strategy and Security, ed. Armen Ayvazyan, Erevan 2007  (on Ararat Center for Strategic Research)

 • On Javakh (Djavakh – Ջավախք)

ԾԱԼԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ” / Ռոբերտ Թաթոյան, in Javakhk. Problems and Perspectives, Erevan 2008 (on Ararat center for Strategic Research)

 • On the Republic of Armenia

Հայաստանի պաշտպանական հայեցակարգը” / Armen Ayvazyan, in Studies on Strategy and Security, ed. Armen Ayvazyan, Erevan 2007 (on Ararat Center for Strategic Research)

 • On the Armenian Church

Եկեղեցական պատմութիուն Հայոց / Ադդէ քհնյ. Փայլակեան (Addé Paylakian),  Paris : Imp. Araxes, 1942 (sur Gallica)

Պատմութիւն կաթողիկէ վարդապետութեան ի հայս եւ միութեան նոցա ընդ հռոմէական եկեղեցւոյ ի փլորենտեան սիւնհոդոսի, Աղեքսանդր Պալճեան (Alexandre Baldjian), Վիեննա : Մխիթարեան տպարան, 1878 (334 p.) (sur Gallica)

In English :

click here to find all the available ebooks on Armenian History

En français :

Histoire du peuple arménien depuis les temps les plus reculés de ses annales jusqu’à nos jours / Jacques de Morgan (1857-1924), Paris 1919 (411 p.). Voir l’index nominum et la table des matières (sur Gallica)

L’Arménie et la question arménienne, par Mikaël Varandian (1874-1934).  Avec une préface de Victor Bérard. [20 juin 1917.], Paris 1917. Voir la Table  des matières (sur Gallica)

La Question arménienne à la lumière des documents, par Marcel Léart (pseudonyme de Krikor Zohrab (1861-1915)), Paris 1913 (On Gallica)

Souvenirs de Roustam, mamelouck de Napoléon Ier, Paris 1911 (instructif, pas seulement sur l’épopée napoléonienne et sur l’existence de Mamlouks arméniens, mais aussi sur les conditions de vie en Arménie historique et sur les liens entre l’Arménie et l’Egypte à la fin du 18e et au début du 19e s.)  (sur Gallica)

 • Sur Ourartou / Urartu

Les articles scientifiques du chercheur Mirjo Salvini (tous disponibles en PDF sur academia.edu)

 • Sur l’Eglise arménienne

L’Eglise arménienne, son histoire, sa doctrine, sa liturgie, sa littérature / Monseigneur Malachia ORMANIAN (1841 – 1918), Paris 1910 (sur Gallica)

Rites et cérémonies de l’Église arménienne / par le P. Jacques Dr. Issaverdenz  (1835-1902), Impr. arménienne de Saint-Lazare, Venise 1876 (171 p.) (sur Gallica)

Histoire du Patriarcat arménien catholique / par le R.P. Donat Vernier, 1891 (347 p.) Voir la Table des matières (on Gallica)

 • Sur l’Arménie médiévale

L’Arménie entre Byzance et l’Islam, depuis la conquête arabe jusqu’en 886, par Joseph Laurent (b. 1870), Paris 1919 (XII-399 p.) Voir la table des matières (sur Gallica)

 • Sur la Cilicie arménienne

Recueil des historiens des Croisades. Documents arméniens. Documents latins et français relatif à l’Armenie / publié par les soins de l’Académie des inscriptions et belles-lettres ; intoduction É. Dulaurier, Paris 1869-1906 : 2 vol. (CXXIV-855, CCLXIV-1038 p.) Voir pour le vol. 1 : l’index explicatif et la table des matières (sur Gallica)

Sissouan, ou L’Arméno-Cilicie : description géographique et historique, avec cartes et illustrations / traduit du texte arménien du P. Léon M. Alishan (1820-1901), Venise 1899. Voir la table des matières (sur Gallica)

Sur les Lusignans arméniens après la Cilicie (familles Lusignan et Nar Bey, notamment en Egypte aux 18e-19e s.) : Les Lusignans, par Armenag Azadian, Le Caire 1902 (68 p.) (sur Gallica)

 • Sur les professions arméniennes dans l’empire ottoman

Annuaire professionnel de l’empire ottoman, notamment à Smyrne et sa région (classement par profession) : Indicateur des professions commerciales et industrielles de Smyrne, de l’Anatolie, des côtes, des îles. Année 3 (Smyrne 1895) / Jacob de Andria : 2 vol. Voir la Table des matières. Voir la liste des métiers.

Annuaire professionnel de l’empire ottoman, notamment à Smyrne et en Anatolie (classement par ville et par profession) : Indicateur des professions commerciales et industrielles de Smyrne, de l’Anatolie, des côtes, des îles. Année 4 (Smyrne 1896) / Jacob de Andria : 2 vol. Voir la Table des matières. Voir la liste des métiers.

 • Sur les massacres de 1895-1896

Zeïtoun, depuis les origines jusqu’à l’insurrection de 1895 / Aghassi (1871-1937), Traduction d’Archag Tchobanian. Préface par Victor Bérard , Paris 1897 (318 p.). Voir la carte (sur Gallica)

Martyrologe arménien. Tableau officiel des massacres d’Arménie, dressé après enquêtes par les six ambassades de Constantinople, et statistique dressée par des témoins oculaires grégoriens et protestants des profanations d’églises … / par le P. Félix Charmetant (1844-1921), Paris 1896 (96 p.) Voir le Sommaire   (sur Gallica)

 • Sur la Cilicie en 1909

Documents sur les massacres d’Adana, éd. par R. H. Kevorkian


 • Sur le génocide

Le génocide des Arméniens, Raymond H. Kévorkian, Paris 2006 (la meilleure étude sur l’histoire du génocide) (sur Google Books)

Le Traitement des Arméniens dans l’Empire ottoman. Livre Bleu du gouvernement britannique  / J. Bryce, A. J. Toynbee

Mémoires de l’ambassadeur Morgenthau. Vingt-six mois en Turquie / par Henri Morgenthau, ambassadeur des Etats-Unis à Constantinople

Rapport secret sur les massacres d’Arménie. La situation du peuple arménien en Turquie / par le Dr Johannes LEPSIUS

L’hydre à quatre têtes du négationnisme : Négation, rationalisation, relativisation, banalisation” / Richard G. HOVANNISIAN,  dans L’actualité du génocide des Arméniens, Paris 1998 (sur Imprescriptible.fr)

“Mouch 1915” / Anahide TER MINASSIAN, dans L’actualité du génocide des Arméniens, Paris 1998 (sur Imprescriptible.fr)

Arménie 1915, «Un peuple civilisé massacré par les Turcs» / Heinrich Vierbücher, un officier allemand

Mémoires d’une déportée arménienne, Madame P. Captanian, Paris 1919 (144p.)  (sur Gallica)


 • Sur les Arméniens de l’empire ottoman

Les Arméniens de Turquie. Rapport du patriarche arménien de Constantinople à la sublime porte. Traduit de l’arménien par K. S. Achguerd, Paris 1877  (sur Gallica)

 • Sur la question d’Orient

L’Empire ottoman, 1839-1877. L’Angleterre et la Russie dans la question d’Orient / par un ancien diplomate, Paris : Dentu, 1877 (XVI-270 p.) (sur Gallica)

In German

Beiträge zur albanischen Geschichte : Inaugural-Dissertation / Agop Manandian (von Achalzich), Leipzig, 1897 (49 p.) (thesis of the great historian Hagop Manandian – Յակոբ Մանանդեան, biographical information on the author p. 49)

Maps

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: