Poetry

 

Բանաստեղծութիւն


HayBook presents a selection of Armenian poetry available in the world’s digital libraries :

In English

David of Sassoon / by Hovhannes Toumanian, English translation by Thomas Samuelian, 1997 (on Arak29)

Ռամկական երգ Հայոց = Armenian popular songs (PDF) / Հ. Ղեւոնդ Ալիշան (Ghevont Alishan  – 1820-1901), Venice 1867. Armenian text with English translation (Bilingual), with table of contents (p. 85) (on Google Books)

In Armenian

 • David of Sassoon/ Sassountsi David

Սասունցի Դավիթ in eastern Armenian (on Arak29)

Սասունցի Դավիթ, Երևան 1961 (in dialect) (on ArmenianHouse)

 • Indra (1875-1921)

Ներաշխարհ (PDF) / Ինտրա, Կ. Պոլիս 1906 (251 p.) (on Gallica)

 • Daniel Varoujan (1884-1915 – See his biography)

Հացին երգը (PDF) / Դանիէլ Վարուժան, Երուսաղէմ 1950  (61 p.), with a table of contents (on Gallica)

Սարսուռներ : Քնարական Բանաստեղծությունք / Դանիէլ Վարուժան, Վենետիկ 1906 (42 p.) (on Gallica)

Ցեղին սիրտը / Դանիէլ Վարուժան, Վենետիկ 1944 (132 p.). See the Table of contents

On his life and work, see : Անմահներ. Դանիէլ Վարուժան : Կեանքը Եւ Գործը / Լեւոն Էսաճանեան, Կ. Պոլիս  1919  (93 p.) (on Gallica)

 • Misak Medzarents (1886-1908)

Ծիածան եւ նոր Տաղեր (PDF) : Բ. Տպագրութիւն / Մեծարենց Միսաք, Կ. Պոլիս 1924 (206 p.). See table of contents (on Gallica)

.

.

.

 • Megrditch Bechiktachlian (or Mkrtich Peshiktashlean  – 1828-1868)

On his life and work, see : Յուշարձան Մ. Պէշիկթաշլեանի : Մեծ բանաստեղծի կեանքն ու գործերը / Ա. Պիպէռճեան (A. Biberdjian – 1865-1922), Կ. Պոլիս 1914 (212 p.). See the Table of contents (on Gallica)

 • Khatchadour Missakian (1815-1891)

Հին օրեր. Պուէտ Խաչատուր Միսաքեան եւ իրեն ժամանակակից իմացականին վրայ հայեացներ 1815էն 1891, Կ. Պոլիս 1907 (133 p.). See table of contents (on Gallica)

 • Hovhannes Toumanian (1869-1923 – see his biography)

Անուշ : Վիպերգ (PDF) / Յովհաննէս Թումանեան, 1948 (47 p.) (on Gallica)

Պոեմներ / Հովհաննես Թումանյան (on EANC)

 • Khachatur Apovyan (1809-1848)

Պարապ վախտի խաղալիք / Խաչատուր Աբովյան (on EANC)

 • Violette Grigoryan (Armenia’s contemporary poetry)

Քաղաքը / Վիոլետ Գրիգորյան (on Inknagir)

 • Avedik Isahakian (1875–1957)

Աբու Լալա Մահարի : Քասիտ, Կ. Պոլիս : Հայկաշէն գրատան հրատ. ; տպ. Յ.Մ. Սէթեան, 1926 (on Gallica)

Աբու Լալա Մահարի / Աւետիք Իսահակեան, Ավետիք Սահակի, Պ. Այրէս, 1945 (on Gallica)

On Isahakian, see : Աւետիք Իսահակեան. Բանաստեղծին խորհուրդը / Ծաղկունի Զարուհի, Գահիրէ : Ս.Դ.Հ. Երեւան երիտ. միութ., 1946 (31 p.)

 • Yéghiché Tcharents (1897-1937)

Տեսիլաժամեր, Ծիածան, Ողջակիզվող կրակ / Եղիշե Չարենց (on EANC)

 • Thoros Azadian (b. 1898)

Աղբիւր Անմահութեան : Գ. Շարք / Ազատունի, Կ. Պոլիս 1933 (60 p.)

Արձակ Բանաստեղծութիւններ, in Զմրուխտէ Պատմուճան / Թ. Ազատեան, Կ. Պոլիս 1936 (p. 153-191). See the Table of contents

 • Eghiazar Mouradian (1841-1891)

Բանաստեղծական Խորհրդածութիւններ (PDF) : Գիրք Ա. / Եղիազար Մուրատեան, Աղեքսանդրիա 1929  (78 p.). See table of contents (on Gallica)

.

.

.

 • Ashough Shahnazar

Սրտիս Վերքերը (PDF)/ Աշուղ Շահնազար, Կ. Պոլիս 1918?  (27 p.) (on Gallica)

.

.

.

 • Hovhannes Hisarian (1827-1916)

Դիւան Որ Է Տաղարան (PDF) : Երկրորդ Տպագրութիւն / Մ. Յ. Հիսարեան, Կ.Պոլիս 1910 (244 p.) (on Gallica)

 • Arakel Badrik

Մեծ նախերգանքը : Խորհրդապատկերներ / Առաքել Պատրիկ, Գահիրէ, 1942 (56 p.)

 • H. Tchoulfayan

Աւելի լոյս / Խաչիկ Ջուլֆայան, Փարիզ 1942? (200 p.)

 • Popular songs

Armenian Songbook : Դեպի Հայք Երգարան with song lyrics, bilingual Armenian-English  (on Arak29)

Ռամկական երգ Հայոց = Armenian popular songs (PDF) / Հ. Ղեւոնդ Ալիշան (Ghevont Alishan  – 1820-1901), Venice 1867. Armenian text with English translation (Bilingual), with table of contents (p. 85) (on Google Books)

On Alishan, see : “Ակնարկներ Ղեւոնդ Ալիշանի գործունեութեան շուրջ“, in Bazmavep 166, 2008, p. 342-370 (On Armenology Research Center)

Հայ ժողովրդական սիրային երգեր : Որ կը պարունակէ երգեցողութիւնք գիշերային, առաւօտեան եւ ս. Պատարագի / Լեւոն Ճէրահեան (Levon T. Djerahian), Գավալա 1927 (32 p.)  See List of Songs (on Gallica)

David of Sassoon

by Hovhannes Toumanian

 

 

Translation by Thomas Samuelian

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: